Winter Blues?

Det er stadigvæk vinter, og det er stadigvæk lidt mørkt, gråt og koldt udenfor.

Men det er hyggeligt, at sidde med en god bog eller et hæfte og kop varm kakao i din favorit stol  – eller ligge på din sofa foran pejsen med en krimi.

Her kan du også øve dit engelsk.  Hvor tit læser du bøger på engelsk?  Hvis du synes det er for meget at gå i gang med en stor bog på engelsk,  har du nok ret.  At kæmpe sig igennem en hel roman kan være for meget besvær uden den store fornøjelse. Det er nok ikke noget du ville glæde dig til i din ‘comfy’ stol.

Start i stedet for med et magasin på engelsk.  Find et flot blad du har lyst til at læse i – måske fra Magasin du Nord,  biblioteket, eller på hovedbangården.

Et blad kan indholde en masse god idéer, flotte fotoer, lange og korte artikler om alt muligt.  Det er nemmere at læse og derfor bedre at øve sit engelsk i, fordi det ikke bliver en kamp at komme igennem. Find et blad som handler om en af dine hobbyer eller interesser, og læs!

God læsning

Spring is right around the corner! 🙂

 

Start allerede i morgen!

Forestil dig, at du var en rigtig ørn til engelsk- især på dit arbejde. Men du har ikke haft tiden til at gå til engelskundervisning.  Og du synes at det går endda. Du kan stadigvæk undgå at tale engelsk på jobbet. Plus har du en sød sekretær/kollega som er super god til engelsk, og som gerne skriver dine rapporter og e-mails på engelsk for dig.

Nu bliver der ansat en ny boss fra Holland og nu skal du tale med hende – hver dag – på engelsk! Du går lidt i panik – kan ikke sove særligt godt de første nætter efter at du fik det at vide.  Men, helt ærligt, hvor svært kan det være, spørger du dig selv?

Efter første uge med hende, opdager du nu, at undervisning er nødvendigt for dig.  Og bliver lidt ked af alle de år, hvor du undgik at blive bedre til engelsk.  Du indser, at nu skal du have hjælp til det.  Du søger efter engelsk timer på Google, AOF, FOF, HR – afdeling (men de skal helst ikke vide hvor ringe dit engelsk er), i din omgangskreds – overalt.

Virker det bekendt?  Der er mange som har det netop lige som dig.

Hvad venter du på? Kom i gang NU! Send en mail til Realtime English og start allerede i morgen med din egen personlige engelsk coach.

Høflig – også – på engelsk

20150619_105425[1]Et ofte stillet spørgsmål er; hvordan tackler man høflig tale på engelsk?

Tit kan man tale mere direkte på dansk end på engelsk.   Hvis man taler for direkte på engelsk kan det misforstås som uhøflig.  Så der er noget om snakken, og især i business er det vigtig, at kunne anvende den korrekte takt og tone.

Jeg skriver et par blogs om et par hints man kan bruge, som giver større tillid til dit sprog.

Svaret til ‘had-had’:

James, while John had had ‘had’, had had ‘had had’; ‘had had’ had had a better effect on the English teacher.  🙂

Send mig en mail her.

The -Ing Thing

Hello again!20150619_105425[1]

Her en anden typisk fejl fra dansk-talende:   ‘the Ing-Thing’.

Man misbruger -ing formen af  udsagnsord.  Som i f.eks. “I am coming from Denmark.” (jeg kommer fra Danmark)  eller  “What are you doing?” (Hvad laver du?)

De er begge to forkerte, så hvis du tror, at de er korrekte, må du hellere læse videre!

På dansk finder man ikke en udsagnsordtid som svarer til ‘udvidet tid’  – kaldt ‘continuous’ eller ‘progressive’ på engelsk.  Med udvidet tid sætter vi, en -ing på udsagnsord: sitting, drinking, talking, og man kan oversætte den til ‘er/var i gang med at’.  Vi bruger den form, når vi forklarer noget som er/var/vil være i gang.  Det er noget imidlertidig, en tendens eller i udvikling.

F.eks:  “I am drinking a cup of coffee.”   “Jeg er i gang med at drikke en kop kaffe.”

“They were finishing the report, when he came.”  “De var i gang med at færdiggøre rapporten, da han kom.”

“She will be confirming the budget next week at this time.”  “Hun vil være i gang med at bekræfte budgettet i næste uge på denne tid.”

Brug ikke continuous form (-ing) hvis du taler om noget permanent, generalt, en kendsgerning, en vane.

SÅÅÅÅÅ – “I come from Denmark.” (Det er en kendsgerning, ikke noget jeg er i gang med)

og

What do you do?” (Hvad laver du? Dit job – noget som er en vane, generelt, permanent og/eller en kendsgerning.)

Good luck!

Send mig en mail her.

Information(s)?

En meget typisk fejl, at jeg ser hele tiden er, at vi oversætter ‘oplysninger’ til ‘informations’ på engelsk.  Det er forkert!

Det engelsk ord  ‘information’  er aldrig med et ‘s’.  Man kan ikke sige ‘informations’ på engelsk.  Det er forkert:  Ligeså med ‘furniture’ og ‘advice’ (begge staves aldrig med ‘s’).

‘Information’, ‘furniture’ og ‘advice’ er eksempler på substantiver – navneord – man ‘tæller’ på dansk, men ikke på engelsk.  Hvad betyder det?  Det betyder at man kan dele alle navneord ind i 2 grupper:

1.  Navneord man kan tælle – hvor vi bruger ‘mange’  (‘countable’ på engelsk). f.eks. bord, kat, bil

2.  Navneord man ikke kan tælle – hvor vi bruger ‘meget’  (‘uncountable’). f.eks. luft, sukker, mad

For det meste ligner de 2 grupper navneord hinanden på både dansk og engelsk, (d.v.s. hvis et navneord er ‘uncountable’/’countable’ på dansk – så er det også på engelsk).  De volder ingen problemer.  Men, der er nogle få tilfælde hvor de er forskellige – og her skal man være vaks!

I hope this advice and information helps your English. 🙂

Send mig en mail her.

Tak er kun et fattigt ord

tak (1)
På dansk takker vi meget, ofte og i rigtig mange situationer.  Det er almindelig høflighed.

Tak for mad, tak for i dag, tak for i går, tak for sidste, tak for indbydelsen, tak for mødet, tak for gaven, tak fordi du vil se os,  tak for kaffe!!! osv  Der er en ‘tak’ for enhver situation.

Nogle gang kan det være lidt hårdt, at finde et tilsvarende udtryk på engelsk.  Du vil være høflig, men kender ikke den korrekte vending på engelsk.   Sidst du sagde,  ‘Thank you for the last”  havde du en klar fornemmelse af, at folk kiggede mærkeligt på dig.  🙂   Så hvad kan man sige?

Et par forslag:

‘Tak for i dag”  –  “Thanks. It was a great day.” eller  “Thank you. I had a nice time today.”

“Tak for mad”  –  “Thanks for the great dinner/lunch/breakfast.”  eller “Thank you for such a delicious meal.”

“Tak for sidst” –  Det siger man ikke på engelsk!  Men man kan referere til ‘sidst’:  “That was a very good party.” eller  “It was a really lovely day we spent together.”  eller  “I really enjoyed last Sunday.”

Mange gange skal man bare sige: “Thank you”  eller ” Thanks” og det er godt nok.  De er begge altid høflige og fine vendinger at bruge.  Eneste forskel er “Thank you” er lidt mere formelt end “thanks”.

So, thanks for your time and attention!

Send mig en mail her.

Hvem er Ted?

tedTED er en hjemmeside, ikke en person: En  hjemmeside, hvor man kan se nogle af de bedste foredrag fra de bedste foredragsholdere i verden.

Det er gratis. Og på engelsk. Og varer under 20 minutter. Om alle mulige emner.

TED talks” – T = Technology: E = Entertainment: D = Design

Hvis du har ikke set en ‘Ted talk’ endnu, så prøv det:  www.ted.com

Her kan man lære nye ord, øve sit professionelle engelsk, lære ny præsentationsteknikker, og høre om de nyeste og mest kreative idéer på internettet.

Hvis du er ikke sikkert på at, du kan forstå det hele, kan du få undertekster på dansk og/eller læse ‘the transcript’ på engelsk nede under hver ‘talk’.

(Hvis du ikke har prøvet Ted før,  anbefaler jeg, at du starter med ‘The most popular talks of all time’.  Kan findes ved ‘Popular playlists’ lidt nede på siden)

Send mig en mail her.

Svære Udtryk

20150619_105425[1]

To, two, eller too?  Det er et godt spørgsmål.  De tre ord lyder ens, men har forskellig betydning.

 

Two = 2, et tal

To = til, at

Too = for, også

Eksempel:

She walked to the store because she wanted to buy some ice cream.  She purchased two big cookies, too.   (She was hungry!) Then, she walked home, and proceeded to eat way too much.  Even though she ate too much ice cream, she ate the two cookies, too.  After that, she needed to take a nap. 🙂

Send mig en mail her.