Everyone

Hi everyone!

Her kommer en lille nyt indlæg.

Everyone. Everybody. (De betyder det samme.)  Skal man bruge ‘is’ eller ‘are’?  ‘Everyone is’ eller  ‘everyone are’?

De ord ‘everyone/everybody’ betyder ‘alle’ eller ‘os alle sammen’. Så man taler jo om flere mennesker, men de bøjes aldrig med flertal udsagnsord. De bliver altid bøjet med ental.

‘Everyone’ og/eller ‘everybody’ IS….

Everyone sings. Everybody loves English. Everyone dances. Everybody swims. og så videre….

Happy 2017!

Send mig en mail her.

The had had sentence

Her er noget som ligner ren volapyk.   Det er en sætning som utællige engelsklærer har brugt over tid for at vise tegnsætning:

James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the English teacher

panic

Kan du sætte de rigtig tegnsætninger, så den giver mening?

 

Hint: James og John tog en engelsk grammatik eksamen.  James skrev tiden grammatisk korrekt, men det gjorde John ikke.

De tegnsætninger du skal bruge er: punktum, kommaer, semi-kolon og anførselstegn

Løsningen kommer næste gang. 🙂

Good luck.

Send mig en mail her.

‘Ago’

Her er svarene på den sidste quiz (‘Ny Quiz’):

Forkert:    ‘I saw her for 2 days ago.’

Korrekt:    ‘I saw her 2 days ago.’

Forkert:  ‘For 15 weeks ago, there were no trains to Boston.’

Korrekt:  ‘Fifteen years ago, there were no trains to Boston.’

På engelsk skal man IKKE bruge ‘for’ sammen med ‘ago’. Man kan bruge enten ‘for’ eller ‘ago’ – men aldrig sammen.

f.eks.

‘They arrived 5 days ago.  They will be here for 2 weeks.’

‘A hundred years ago, there were no online English lessons.’

But now you can sit at home and learn English in your own comfy chair!

How cool is that?  😉

Send mig en mail her.

Ny Quiz

20150507_170547[1]

Hi there!

Svarene fra sidst (som lovet):

It was a dark and stormy night and they were on their way to the pub.

She said, ‘There is just too much rain!  I don’t really want to go there anymore.’

‘Ok’, he said, ‘I suppose they’re not going to miss us. They’re probably already there, drinking their drinks.’

‘Right. They’re all there now, with their other friends. So, let’s go back and put the kettle on.’

Piece of cake, right? Giv dig selv 10 points hvis alle svar var rigtige.

Ny Quiz:

Kan du finde fejlen i hver af de 2 sætninger?

  1. ‘I saw her for 2 days ago.’
  2. ‘For 15 weeks ago there were no trains to Boston.’

Hint: Der er for mange ord.

Svaret kommer næste gang…

HUSK der er kommet en ny quiz – Test dit engelsk.

Send mig en mail her.

 

There, they’re eller their?

There, they’re eller their?dark-and-stormy-Snoopy2

It was a dark and stormy night and they were on ………. way to the pub.  

She said, ‘……… is just too much rain!  I don’t really want to go ………… anymore’

‘Ok’, he said, ‘I suppose …………not going to miss us. ……….. probably already …………, drinking …………. pints.’

‘Right. ………. all ………… now, with ………… other friends. So, let’s go back and put the kettle on.’

Kan du indsætte det rigtige ord?  10 points!!!

HINT:

There is a fat cat.

Their car is on fire.

They’re very clever.

NB: svarene kommer med næste blog. 🙂

Send mig en mail her.

The -Ing Thing

Hello again!20150619_105425[1]

Her en anden typisk fejl fra dansk-talende:   ‘the Ing-Thing’.

Man misbruger -ing formen af  udsagnsord.  Som i f.eks. “I am coming from Denmark.” (jeg kommer fra Danmark)  eller  “What are you doing?” (Hvad laver du?)

De er begge to forkerte, så hvis du tror, at de er korrekte, må du hellere læse videre!

På dansk finder man ikke en udsagnsordtid som svarer til ‘udvidet tid’  – kaldt ‘continuous’ eller ‘progressive’ på engelsk.  Med udvidet tid sætter vi, en -ing på udsagnsord: sitting, drinking, talking, og man kan oversætte den til ‘er/var i gang med at’.  Vi bruger den form, når vi forklarer noget som er/var/vil være i gang.  Det er noget imidlertidig, en tendens eller i udvikling.

F.eks:  “I am drinking a cup of coffee.”   “Jeg er i gang med at drikke en kop kaffe.”

“They were finishing the report, when he came.”  “De var i gang med at færdiggøre rapporten, da han kom.”

“She will be confirming the budget next week at this time.”  “Hun vil være i gang med at bekræfte budgettet i næste uge på denne tid.”

Brug ikke continuous form (-ing) hvis du taler om noget permanent, generalt, en kendsgerning, en vane.

SÅÅÅÅÅ – “I come from Denmark.” (Det er en kendsgerning, ikke noget jeg er i gang med)

og

What do you do?” (Hvad laver du? Dit job – noget som er en vane, generelt, permanent og/eller en kendsgerning.)

Good luck!

Send mig en mail her.

Information(s)?

En meget typisk fejl, at jeg ser hele tiden er, at vi oversætter ‘oplysninger’ til ‘informations’ på engelsk.  Det er forkert!

Det engelsk ord  ‘information’  er aldrig med et ‘s’.  Man kan ikke sige ‘informations’ på engelsk.  Det er forkert:  Ligeså med ‘furniture’ og ‘advice’ (begge staves aldrig med ‘s’).

‘Information’, ‘furniture’ og ‘advice’ er eksempler på substantiver – navneord – man ‘tæller’ på dansk, men ikke på engelsk.  Hvad betyder det?  Det betyder at man kan dele alle navneord ind i 2 grupper:

1.  Navneord man kan tælle – hvor vi bruger ‘mange’  (‘countable’ på engelsk). f.eks. bord, kat, bil

2.  Navneord man ikke kan tælle – hvor vi bruger ‘meget’  (‘uncountable’). f.eks. luft, sukker, mad

For det meste ligner de 2 grupper navneord hinanden på både dansk og engelsk, (d.v.s. hvis et navneord er ‘uncountable’/’countable’ på dansk – så er det også på engelsk).  De volder ingen problemer.  Men, der er nogle få tilfælde hvor de er forskellige – og her skal man være vaks!

I hope this advice and information helps your English. 🙂

Send mig en mail her.