Everyone

Hi everyone!

Her kommer en lille nyt indlæg.

Everyone. Everybody. (De betyder det samme.)  Skal man bruge ‘is’ eller ‘are’?  ‘Everyone is’ eller  ‘everyone are’?

De ord ‘everyone/everybody’ betyder ‘alle’ eller ‘os alle sammen’. Så man taler jo om flere mennesker, men de bøjes aldrig med flertal udsagnsord. De bliver altid bøjet med ental.

‘Everyone’ og/eller ‘everybody’ IS….

Everyone sings. Everybody loves English. Everyone dances. Everybody swims. og så videre….

Happy 2017!

Send mig en mail her.