The -Ing Thing

Hello again!20150619_105425[1]

Her en anden typisk fejl fra dansk-talende:   ‘the Ing-Thing’.

Man misbruger -ing formen af  udsagnsord.  Som i f.eks. “I am coming from Denmark.” (jeg kommer fra Danmark)  eller  “What are you doing?” (Hvad laver du?)

De er begge to forkerte, så hvis du tror, at de er korrekte, må du hellere læse videre!

På dansk finder man ikke en udsagnsordtid som svarer til ‘udvidet tid’  – kaldt ‘continuous’ eller ‘progressive’ på engelsk.  Med udvidet tid sætter vi, en -ing på udsagnsord: sitting, drinking, talking, og man kan oversætte den til ‘er/var i gang med at’.  Vi bruger den form, når vi forklarer noget som er/var/vil være i gang.  Det er noget imidlertidig, en tendens eller i udvikling.

F.eks:  “I am drinking a cup of coffee.”   “Jeg er i gang med at drikke en kop kaffe.”

“They were finishing the report, when he came.”  “De var i gang med at færdiggøre rapporten, da han kom.”

“She will be confirming the budget next week at this time.”  “Hun vil være i gang med at bekræfte budgettet i næste uge på denne tid.”

Brug ikke continuous form (-ing) hvis du taler om noget permanent, generalt, en kendsgerning, en vane.

SÅÅÅÅÅ – “I come from Denmark.” (Det er en kendsgerning, ikke noget jeg er i gang med)

og

What do you do?” (Hvad laver du? Dit job – noget som er en vane, generelt, permanent og/eller en kendsgerning.)

Good luck!

Send mig en mail her.